El conflicte és innat, natural i necessari. Tanmateix, és la seva gestió la que pot oferir-li un caràcter constructiu, fent-nos créixer com a persones, o destructiu, causant que l’afectat adquireixi pors i estats defensius.

Mediació familiar

Conflictes en què les parts implicades son varis membres d’una família. Us ajudo a redireccionar la vostra relació per intentar trobar el mutu acord.

Mediació Laboral

Conflictes que repercuteixen en la productivitat, l’eficiència i l’eficàcia del treballador. Analitzaré la manera de treballar i de comunicar-vos a fi d’oferir-vos un pla de reacció vers els conflictes detectats.

Formació

Conferències, cursos, xerrades, tallers, dinàmiques de grup…totes aquelles activitats divulgatives que t’aportin les eines necessàries per a resoldre els teus conflictes personals en l’entorn personal, laboral o comunitari

Vols que t'ajudi?

L’objectiu és ajudar-te, assessorar-te i acompanyar-te en el procés de resolució del teu conflicte.

Contacta