El conflicte és innat, natural i necessari. Tanmateix, és la seva gestió la que pot oferir-li un caràcter constructiu, fent-nos créixer com a persones, o destructiu, causant que l’afectat adquireixi pors i estats defensius.

Mediació familiar

Conflictes en què les parts implicades son varis membres d’una família. Us ajudo a redireccionar la vostra relació per intentar trobar el mutu acord.

Mediació comunitària i gestió d'equips

Tasca orientada a l’acompanyament en el canvi organitzatiu d’una comunitat o equip de persones, establint lideratges estimulants i eficaços i augmentant la cohesió i pertinença al grup

Formació

Conferències, cursos, dinàmiques de grup…activitats que aporten les eines necessàries per a resoldre els conflictes personals del nostre entorn.

Vols que t'ajudi?

L’objectiu és ajudar-te, assessorar-te i acompanyar-te en el procés de resolució del teu conflicte.