El Curs de gestió d’emocions quan els pares es fan grans té com objectiu oferir a les famílies els recursos i les eines necessàries per afrontar-se als canvis de rol que succeeixen quan els pares es van fent grans i apareixen les situacions de dependència, malaltia i modificació d’habits familiars. Durant el curs van aflorir els conflictes del dia a dia de les famílies, la realitat més dura d’entendre i d’assumir. En aquests moments, la bona gestió de les emocions és bàsica per al benestar de tots els membres de la família.