frato
  • Facebook
  • Google+

Una de les Claus de la resolució de conflictes és contemplar totes les possibilitats que planteja una situació. Aquesta mentalitat es basa en un pensament crític que cal desenvolupar. Dinàmiques de grup, com la dels Sis barrets de Bono (dinámica que treballem en els tallers i cursos) ens permeten que el nostre cervell adquireixi la plasticitat suficient com per percebre diferents punts de vista d’una mateixa situació. T’animes a provar-ho?