Mediació familiar

Mediació familiar

Actuo com a mediadora familiar en aquelles situacions de conflicte en què les parts implicades son varis membres d’una família. Actuo en conflictes no resolts entre pares, sogres, germans, etc. Aquests conflictes ens afecten a un nivell personal molt íntim i en el qual les diverses opinions i actituds adquireixen una peça clau en l’estructura interna familiar.

Què t’ofereixo?

Assessorament individual i en grup, respectant en tot moment la privacitat i confidencialitat de les opinions i desitjos. Us ajudo a redireccionar la vostra relació per intentar trobar el mutu acord.

No puc desfer un nus sense entendre com ha estat fet.